สถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลี

สถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีe0b8a1e0b899e0b8b1e0b8a1e0b88be0b8b2e0b899e0b8aee0b8b1e0b899e0b8ade0b881

e0b8a1e0b899e0b8b1e0b8a1e0b88be0b8b2e0b899e0b8aee0b8b1e0b899e0b8ade0b8811          e0b8a1e0b899e0b8b1e0b8a1e0b88be0b8b2e0b899e0b8aee0b8b1e0b899e0b8ade0b8812

e0b980e0b881e0b8b2e0b8b0e0b899e0b8b2e0b8a1e0b8b4

e0b980e0b881e0b8b2e0b8b0e0b899e0b8b2e0b8a1e0b8b41          e0b980e0b881e0b8b2e0b8b0e0b899e0b8b2e0b8a1e0b8b42

e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b981e0b8abe0b988e0b887e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4e0b88be0b8ade0b8a3e0b8b1e0b884e0b88be0b8b2e0b899

e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b88be0b8ad          e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b88be0b8ad1          e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b88be0b8ad2

e0b981e0b894e0b888e0b8b1e0b887e0b881e0b8b6e0b8a11

e0b981e0b894e0b888e0b8b1e0b887e0b881e0b8b6e0b8a111           e0b981e0b894e0b888e0b8b1e0b887e0b881e0b8b6e0b8a121

Korean Folk Village

ในอดีตสถานที่แห่งนี้คือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในสมัย ราชวงศ์โชซอน การเข้ามาเที่ยวที่หมู่บ้านวัฒนธรรม เกาหลี จึงมอบประสบการณ์พิเศษ คุณจะได้เห็นทั้งบ้านเรือน สถานที่ราชการ ร้านยา โรงเรียน โรงตีเหล็ก หรือแม้แต่จวนของข้าราชการชั้นสูง นอกจากนี้ยังมีตลาดโบราณที่ขายอาหารพื้นเมืองที่น่าลิ้มลองอย่าง ต๊อก (เค้กข้าว) และจานอร่อย ๆ อื่น ๆ

 

                                   e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b892e0b899e0b8af          e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b892e0b899e0b8af11

ล่องทะเลสาบชงจู

ทะเลสาบชงจู ตั้งอยู่ในเมืองชงจู พื้นที่เป็นเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 983.73 กม. มีประชากรประมาณ 220,000 คน มีแหล่งท่องเที่ยวและความงามหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาบน้ำแร่ วนอุทยานแห่งชาติวอรัค สถานที่ประวัติศาสตร์ สนามกอล์ฟ ตกปลา เป็นต้น สถานที่ล่องเรือมีหลายจุด ทะเลสาบชงจูแห่งนี้ ทางรัฐบาลเกาหลีสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยน้ำในนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แม่น้ำนัมฮัน ปกติจะจุน้ำได้ประมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร มีความลึกประมาณ 40 – 60 เมตรแล้วแต่ฤดู สังเกตได้จากระดับหิน ส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ 130 เมตร น้ำในทะเลสาบจะไหลลงสู่ แม่น้ำฮัน ใน กรุงโซล ซึ่งเทศบาล กรุงโซล จะใช้น้ำส่วนนี้ไปทำน้ำประปาใช้ การล่องเรือชมวิวที่ยาวที่สุดคือเส้นทางทางชงจูสู่ ทันยาง ระยะทางกว่า 52 กม. ท่านจะได้สัมผัสกับความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะแม่น้ำที่ใสสะอาด หินรูปร่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีที่แล้วตามคำกล่าวของท่าน อีหวั่น และชมสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของทันยาง 

                                         e0b897e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8aae0b8b2e0b89ae0b88ae0b887e0b888e0b8b9          e0b897e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8aae0b8b2e0b89ae0b88ae0b887e0b888e0b8b91

พระราชวังเคียงบ๊ก

สุดปลายทางด้านเหนือของ ถนนเซจองโน เราจะเห็น พระราชวังเคียงบกคุง ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า นี่คือ พระราชวังเคียงบกคุง ที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โซซอน ซึ่งคุณจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวเกาหลีอย่างลึกซึ้ง ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่น ๆ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็น พระที่นั่งคึนจองจอน ศาลาเคียงฮวยรู ซึ่งตั้งอยู่กลางสระ ศาลายางวอนจอง หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นหลายอาคาร ล้วนแล้วแต่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมด้วยทัศนียภาพเขียวขจีของสวนอันน่าอภิรมย์

ประตูจอนชุมมุน เป็นประตูด้านตะวันออกของพระราชวัง จะเปิดออกสู่ ถนนซัมจองดองกิล ที่มีร้านขาย ฮันบก (ชุดประจำชาติ) และหอแสดงศิลปะหลายแห่ง ทางด้านเหนือสุดของถนนซัมจองดองกิล ซึ่งยาวออกไป 1 กม. ผ่านด้านหน้าของทำเนียบ ชองวาแด อันครึ้มไปด้วนต้นไม้ใหญ่ ซึ่งแผ่กิ่งก้านมาบรรจบกันตรงกลางถนนและมีสวนหย่อมตกแต่งงดงามอยู่ข้างทางหลายแห่ง จึงเป็นที่ที่จะเดินเล่นได้อย่างสบายอารมณ์ พอไปถึงปลายถนนเราก็จะเห็นสวน โรสออฟเชรอน และหอประชุมชุมชน เฮียวจาดองซารางบาง ซึ่งแสดงของกำนัลต่าง ๆ ที่ประธานาธิบดีคนก่อน ๆ ของเกาหลีได้รับและประวัติโดยละเอียดของกรุงโซล

ประวัติของพระราชวัง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 เพื่อเป็นพระราชวังหลักของราชวงค์โชซอน อันเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์ แทโจ ในจำนวนพระราชวังทั้ง 5 ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์นี้ พระราชวังเคียงบกคุง ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด                         

                              e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a7e0b8b1e0b887e0b980e0b884e0b8b5e0b8a2e0b887e0b89ae0b98ae0b881     e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a7e0b8b1e0b887e0b980e0b884e0b8b5e0b8a2e0b887e0b89ae0b98ae0b8811     e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8a7e0b8b1e0b887e0b980e0b884e0b8b5e0b8a2e0b887e0b89ae0b98ae0b8812

 วัดว๊าวจงซา

วัดนี้เป็นวัดที่ชาวพุทธทั้งเกาหลีและต่างชาติมานมัสการกันตลอดทั้งปี ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 โดย สังฆราชแฮเยอุน (Patriarch Haegeun) เมื่อเข้าไปในเขตของวัดจะรู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์ เงียบ สงบ ทางเข้าวัดท่านจะพบกับองค์พระครึ่งองค์หันพระพักตร์มาทางสระน้ำพุทธมนต์ใหญ่ และพระพุทธรูปแกะสลักหินน้อยใหญ่ เรียงรายล้อมรอบ เมื่อเดินผ่านบันไดหินขึ้นไปจะพบองค์พระนอนไม้แกะสลักยาวประทับอยู่ในถ้ำ ได้ชมความงามของ ระฆังรวมชาติ นอกจากนี้ทางวัดยังได้รวบรวมองค์พระพุทธรูปจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก       

                               e0b8a7e0b8b1e0b894e0b888e0b98ae0b8b2e0b8a7e0b8af1          e0b8a7e0b8b1e0b894e0b888e0b98ae0b8b2e0b8a71

ล็อตเต้เวิลด์

เป็นคอมเพล็กซ์ที่รวมความบันเทิงต่าง ๆ ทั้ง ล็อตเต้เวิลด์ (ธีมปาร์ก) เมจิกไอส์แลนด์ ช้อปปิ้งมอลล์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สระว่ายน้ำ ลานสเก็ต สปอร์ตเซ็นเตอร์ โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้เวิลด์ เปิดตลอดปี พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยเครื่องเล่นสุดตื่นเต้น มัลติมีเดีย การแสดงมากมาย ร้านอาหารนานาชาติ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 e0b8a5e0b987e0b8ade0b895e0b980e0b895e0b989e0b980e0b8a7e0b8b4e0b8a5e0b894e0b98c

วัดชินฮึงซา

นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมา ตั้งอยู่กลางแจ้ง สร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเดินข้ามสะพานชำระจิตใจ ท่านจะพบ วัดชินฮึงซา วัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังเก่าแก่ที่มีอายุ 1,400 ปี ซึ่งตั้งอยู่ภายใน

 อาคาร KLI 63

มีชั้นใต้ดินถึง 3 ชั้น และชั้นที่เหนือพื้นดินไป 60 ชั้น ตั้งอยู่ริม แม่น้ำฮัน และเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโซล ภายในอาคารเราสามารถชมหอดูดาวที่ชั้นบนสุด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งเรียกกันว่าโลกทะเล และโรงหนังไอแม็กซ์ ที่อลังการ ณ โลกทะเลเราจะเห็นสัตว์น้ำถึง 20,000 ชนิด 400 พันธุ์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ออกกำลังกาย ร้านขายของภัตตาคารชั้น 1 และร้านของกินเล่น และเป็นที่สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งอยากพักผ่อนริมน้ำ

 ศูนย์โสม

พาท่านรู้จักสมุนไพร โสมเกาหลี ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น โสม ที่ดีที่สุดในโลกที่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจาก โสม ที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็น โสม ที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีในราคาพิเศษ และถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า

 สวนโบ

เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ห่างจากกรุงโซลประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งโดยรถ มีสิ่งขึ้นชื่อ 3 อย่าง คือการอาบน้ำแร่ สกี และอาหาร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เขื่อนชงจู และมีสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าดูอีก 2 อย่าง น้ำแร่เมืองสวนโบ จะมีอุณหภูมิ 53 องศา ซึ่งมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น โซเดียม แคลเซี่ยม ฟลูโอไรน์ และแมกนีเซียม การอาบและดื่มน้ำแร่ จะทำให้การหมุนเวียนโลหิตและการขับถ่ายดีขึ้น และช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ในปัจจุบันมีบ่อน้ำแร่เปิดให้บริการกว่า 20 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในที่ต่าง ๆ และในโรงแรม ข้อแนะนำในการอาบน้ำแร่คือ ควรอาบน้ำแร่ก่อนเข้านอน แต่ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำแร่ก่อนหรือหลังอาหาร หรือขณะกำลังเมาสุรา และสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิต โรคหัวใจ หรือโรคผิวหนัง ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำแร่

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด (ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน)  ด้วยบัตรเข้าชมแบบ Big 5 ชอปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก และ Outlet            

                                         e0b8aae0b8a7e0b899e0b8aae0b899e0b8b8e0b881e0b980e0b8ade0b980e0b8a7e0b8ade0b8a3e0b98ce0b981e0b8a5e0b899e0b894e0b98c           e0b8aae0b8a7e0b899e0b8aae0b899e0b8b8e0b881e0b8af

หมู่บ้านใต้น้ำเชินพุง

ตั้งอยู่ในสถานที่ ๆ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่งดงาม สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เคียวโย จนมาถึงสมัยราชวงศ์โชซัน ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีค่า ต่อมาเมื่อครบกำหนดสร้างเขื่อนซุงจู เพื่อไม่ให้สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่มีต่างๆ จมหายลงไปแบบกระจัดกระจายไปที่อื่น จึงได้ทำการย้ายหมู่บ้านแห่งนี้มายังที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 54 หลัง ประกอบไปด้วย บ้านสไตล์พื้นเมืองต่างๆ สิ่งก่อสร้างสาธารณะ และโรงเรียนสอนศาสนาขงจื้อ นอกจากนี้ยังมีส่องของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยก่อนที่รวบรวมมาได้กว่า 1,900 ชิ้น ซึ่งสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การใช้เป็นที่ศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีในสมัยก่อน และบางครั้งยังใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์แนวย้อนยุคของเกาหลีอีกด้วย

 อิแทวอน

จากสี่แยกอิแทวอนนั้นจะมีเขตท่องเที่ยวยาวเหยียดไปจนผ่านโรงแรมแฮมิลตันจันถึง ฮันนัมดง ณ ที่นี้เต็มไปด้วยร้านรวงประมาณ 2,000 ร้าน และมีบาร์ ดนตรีแจ๊ส คลับ และร้านอาหารพื้นเมือง บริเวณนี้เป็นทั้งที่พักของชาวต่างชาติในเกาหลี รวมทั้งนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน

รอบ ๆ บริเวณโรงแรมแฮมิลตันก็มีร้านอยู่ประมาณ 1,000 ร้าน ขายเครื่องหนัง กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึก สำหรับนักท่องเที่ยว ตามทางเท้าก็มีแผงขายของกว่า 400 แผง ขายของที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชมการช็อปปิ้ง เช่น หมวก เสื้อยืด สิ่งละอันพันละน้อย และอื่น ๆ อีกมากมาย อีแทวอนยังเป็นแหล่งขายอาหารนานาชาติ เช่น อิตาเลียน สวิส เยอรมัน เม็กซิกัน อินเดีย ปากีสถาน ไทย เป็นต้น

 โทงแดมุน

ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของและต่อราคาได้อย่างสนุกสนานทีเดียว เพราะมีร้านค้ามากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ  บางร้านเปิด 24 ชั่วโมง และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ถุงเท้า ผ้าพันคอ ของที่ระลึก เครื่องกีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทิศตะวันออก เป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง ท่านจะสามารถหาซื้อสินค้าได้หลากหลายชนิดทั้งในตึกและริมบาทวิถี ในบรรยากาศการค้า และชีวิตพื้นเมืองของคนเกาหลีอย่างแท้จริง

 เมียงดง

ที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้า เมโทรมิโดป้า และห้างสรรพสินค้าชินเซแก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ และเครื่องสำอางที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานอาหารได้ก่อนไปซื้อของต่อ

 อินซาดง

ตามแนวถนนอินซาดง นั้น มีร้านรวงนับร้อย ๆ ร้าน ซึ่งแน่นขนัดไปด้วยภาพวาดด้วยหมึกแบบพื้นเมือง งานประดิษฐ์อักษรต่าง ๆ เครื่องเรือนแบบโบราณ งานฝีมือ เครื่องเคลือบ และเครื่องแต่งกายสมัยใหม่

ในทำนองเดียวกันตามตรอกด้านหลังอินซาดง จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารพื้นเมืองมากมาย ทุกวันอาทิตย์นั้น ถนนอินซาดงจะเป็นถนนคนเดิน โดยปิดไม่ให้รถวิ่งเลย ตามทางที่เดินไปนั้นยังมีการแสดงรื่นเริงต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีให้จังหวะ

 Full House

Sido Full House บ้านแสนสวยที่ได้เนรมิตขึ้นบนเกาะ Sido เมืองอินชอน ปัจจุบันเปิดให้แฟนละครเข้าชมบ้าน เพื่อระลึกถึงเรื่องราวความรักที่เติมเต็มขึ้นในบ้านหลังนี้ บ้านตั้งอยู่ริมหาดเกาะ Sido หนึ่งในเกาะที่สวย บรรยากาศดี ของ เมืองอินชอน ตัวบ้านดีไซน์ทันสมัย กรุกระจกใสรอบด้าน ดูโปร่งตา โดยสร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลัง ซึ่งบ้านหลังนี้ออกแบบมาเพื่อถ่ายทำละครเรื่องนี้โดยเฉพาะ ใช้งบประมาณในการสร้างบ้านสูงถึงหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ ตัวบ้านติดกับบริเวณชายหาดมองเห็นน้ำทะเล ทำให้แฟนละครได้สัมผัสถึงบรรยากาศความรักและความอบอุ่นของพระเอกและนางเอกที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้

full-house          full-house2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: